Werkwijze

brundel bouw werkwijze
Brundel bouw begeleidt u als opdrachtgever bij de totale uitvoering van het project vanaf de initiatief fase tot en met de nazorg. Wij hechten hierbij veel waarde aan een open en helder werkwijze.
Dit mag u van ons verwachten:

Contact

Indien u plannen heeft voor bouwwerkzaamheden, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en wij maken graag een afspraak met u.

 

Ga naar deze pagina om contact op te nemen

Opstellen van wensenpakket

Tijdens een afspraak bij u ter plaatse worden uw wensen geïnventariseerd en een beeld van de werkzaamheden gevormd. Het overzicht van uw wensen en eisen vormen de basis voor het opstellen van een duidelijke en complete offerte

Offerte

De wensen en eisen worden door ons begroot en verwerkt in een complete en overzichtelijke offerte. Hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan over de wel of niet opgenomen werkzaamheden. Tijdens een vervolgafspraak wordt de offerte besproken en toegelicht.

Overeenstemming

Na akkoord op de offerte kan er een begin worden gemaakt met de planning en voorbereiding van de bouwwerkzaamheden.

Planning / voorbereiding

In deze fase worden de diverse in het voortraject besproken onderdelen verder uitgewerkt.

U kunt hierbij denken aan:

  • benodigde vergunningsaanvragen
  • technisch / bouwkundig tekenwerk
  • constructieberekeningen
  • bestellen van benodigde materialen

Start werkzaamheden

Er wordt begonnen met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden volgens de afgesproken tijdsplanning.

Tussentijdse controle

Tijdens het verloop van de werkzaamheden is er regelmatig overleg met u als opdrachtgever voor het bespreken van: voortgang werkzaamheden, afstemmen van details en eventuele aanpassingen in de uitvoering. Vanaf het begin tot het einde van het bouwproces heeft u een aanspreekpunt voor alle zaken.

Oplevering

Na afronding van de totale werkzaamheden wordt het werk nagelopen en beoordeeld of alles volgens het contract is uitgevoerd en aan de gewenste kwaliteitseisen wordt voldaan.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?